א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ להגנה סיעודית

   ת.ד. 233, ניר-צבי  טל': 9200238 – 08  פקס: 08-9209864 נייד: 050-7435865 

פעילויות

מי אנחנו? מאמרים   הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

בדרך לגיבוש תכנית ביטול ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים

פורסם ב"עדיף ביטוח":  גיליון 769 29/1/2014

 

  

צילום הכתבה בעדיף

המפקחת על הביטוח נחושה להמשיך בתהליך שהחל קודמה בתפקיד לביטול הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים.

 

הצטרפות רבתי של הציבור לביטוחי קופות החולים צפויה להקל על הניתוק מהקבוצתיים.

 

דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח, האריכה לפני כחודש את האפשרות לחדש ביטוחים קבוצתיים סיעודיים ארגוניים עד סוף 2014 וגורמים שונים החלו לפקפק בהמשך התהליך. חלקם אף קיוו שהמפקחת לא תמשיך את התהליך בו החל קודמה בתפקיד, ותחליט לבסוף שלא לבטל ביטוחים אלו.

 

בפגישתי עם המפקחת שהתקיימה לאחרונה, הובהר לי באופן חד משמעי שאין כל כוונה לסגת מהתהליך, והזמן החולף הינו תוצר הצורך למציאת פתרון הולם עבור כ- 200 אלף מבוטחים שגילם עולה על 60 ושצפויים להישאר ללא כיסוי ביטוחי, שכן מציאת פתרון ביטוחי במחיר סביר למשך השנים הבאות יהיה עבורם משימה בלתי אפשרית. מסתמן, אם כך, שכוונת הפיקוח הינה למצוא פתרון בתוך חודשים ספורים, ולא להמתין עד סוף השנה.

 

במשך השנים תמכתי בביטול הביטוחים הקבוצתיים, לאור העובדה שחברות ביטוח לא האריכו ביטוחים קבוצתיים של ארגוני גמלאים. מאחר ונקבע שהתהליך לא ייפרס על פני כ- 10 שנים, כפי שהוצע בעבר הן על ידי הסוכן אלי ארליך והן על ידי, ואף החל בפועל, לא ניתן להשיב את המהלך לאחור ואכן נדרש פתרון יצירתי לבעיה.

 

הצעתי לפתרון הבעיה, שאף הוצגה למפקחת, מתבססת על שלושה מרכיבים:

 

א. למעלה ממחצית מתושבי המדינה מבוטחים בקופות החולים, וניתן להניח שזוהי תמונת המצב גם בקרב למעלה ממחצית  המבוגרים.

 

ב. קיימת שאיפה מצד הפיקוח ושל משרד הבריאות ליצור תכנית ביטוח סיעודית אחידה לכל הקופות כדי למנוע פגיעה בכל מי שעובר מקופה לקופה, שכן רובם המכריע של מבוטחים העוברים לקופה אחרת אינם מודעים לכך שהם נותרים ללא ביטוח סיעודי.

 

ג. הטלת אחריות מוסרית על חברות הביטוח ועל קופות החולים לשאת בנטל ההוצאה הנדרשת עם הציבור המבוגר.

 

במרכז הצעתי ישנה קביעת תכנית ביטוח קבוצתית חדשה ואחידה עבור הקופות, המתבססת על המודל הקיים בשרותי בריאות כללית, תוך צמצום הזכויות המוקנות לאלו שהצטרפו בגיל צעיר, המהווים את הרוב המכריע בכל הקופות, לצד שיפור הזכויות של אלו שנכנסו לתכנית בעודם מבוגרים, כדוגמת כיסוי למשך 5 שנים בלבד, הורדה קטנה של סכומי הביטוח ל"צעירים" והגדלה של אלה המיועדים ל"מבוגרים".

 

במקביל יש לעודד את אלו שטרם חברים בביטוח קבוצתי של הקופה להצטרף, ושחברות הביטוח יקלו בקבלה לביטוח של המצטרפים החדשים ואף ייטלו חלק בעלות הנדרשת, בדמות קביעת פרמיות סבירות. גם השתתפות מצד משרד האוצר לא

תזיק, לטובת הגנה על אוכלוסיית המבוגרים, לבל יהפכו לנטל על כתפי המדינה, מעבר לשיקול ההומני.

 

מהלך זה יגרום להצטרפות רבתי של מבוטחים לביטוחי קופות החולים, והמעבר יקל במידה רבה, הן בהיבט האישי והן בהיבט הציבורי, את הניתוק מהביטוחים הקבוצתיים הארגוניים. יתכן שבקרב חלק מהציבור אף יירשם שיפור לעומת המצב הקיים כיום. מי שסבור שניתן לפתור את הבעיה עבור כולם טועה, אך זהו מהלך הכרחי לטובת תושבי המדינה שיצמצם את הקבוצה שצפויה כיום להיוותר ללא פתרון סביר.

 

לכל אלה העוסקים הניהול "רעש" בציבור, חלקם המכריע מטעמים אינטרסנטיים, מוצע ללמוד היטב את הסוגיה על כל היבטיה, כיון שהעדר הסדרת הסוגיה - משמעותו נזקים שילכו ויגדלו במהלך השנים בקרב האוכלוסייה המבוגרת.

 

 

 

   * הכותב הוא מומחה ומרצה להגנה סיעודית.

אבי רייטן clu,

.

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

    

     ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח  

הקמת אתרים - קטיה שורצמן