א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ להגנה סיעודית

   ת.ד. 233, ניר-צבי  טל': 9200238 – 08  פקס: 08-9209864 נייד: 050-7435865 

פעילויות

מי אנחנו? מאמרים   הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

על הקצה - פתרון האוצר עבור ציבור הגמלאים

פורסם ב"עדיף ביטוח":  גיליון 719 מיום 31/1/2013

 

  

הכתבה "על הקצה" בבטאון עדיף

על הקצה -מתווה הפתרון שגובש עבור ציבור הגמלאים בעלי פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי הינו תוצר של דיונים ממושכים בין האוצר לחברות הביטוח - מבט מעמיק

 

 

 

רו"ח לי דגן, המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה לפני שבוע מתווה פתרון סופי שמטרתו להסדיר את הכיסוי הסיעודי עבור מבוגרים להם כיסוי של ביטוח סיעודי קבוצתי. ביטוח  זה צפוי להתבטל בהדרגה במהלך השנים הקרובות  מכוח החלטת המפקח, לפיה לא ניתן להאריך את הביטוחים הקבוצתיים הקיימים. תכלית ההחלטה הינה לאפשר למבוגרים המשך כיסוי סיעודי במחיר סביר ובכיסוי נאות. במאמר זה יפורטו עיקרי המתווה וכלליו.

 

פוליסת המתווה מיועדת רק למבוטחים בביטוח קבוצתי שנולדו עד שנת 1952, נוסף על מבוטחים לשעבר בביטוח קבוצתי אשר בוטל לאחר ה-1 באוקטובר 2010, כדוגמת מבוטחי קרן מקפת.

 

סכומי הביטוח שיעמדו לרשות המבוטחים

שנת לידה

פיצוי בבית

פיצוי במוסד

תקופת פיצוי

תקופת המתנה

1938 - 1952

3,000

4,500

60 חודש

90 יום

עד 1937

2,500

3,750

36 חודש

90 יום

 

הפוליסה תזכה בפיצוי החל מ- 3 A.D.L. או תשישות נפש, לא תכלול ערכי סילוק, אין כיסוי לתאונות דרכים ועבודה, וסכומי הביטוח והפרמיה יהיו צמודי מדד. הפוליסה תהיה לכל החיים,  אך חשופה לשינויים. הביטוח יהיה אחיד וזהה לכלל המבוטחים אשר יקובצו למסגרת אחת ("פול"), ללא שיוך לארגון ממנו הגיעו.

 

נוהל הפעלה

חברת הביטוח תציע לבעל הפוליסה (הארגון) לעבור לתכנית המתווה בין 6 ל- 9 חודשים לפני תום מועד ההסכם הקבוצתי הקיים, וזה ישיב על ההצעה לא יאוחר מ- 3 חודשים טרם פקיעת הסכם. החלטת בעל הפוליסה להצטרף תהיה גורפת לכלל העמיתים,  וכולם יצורפו להסכם. מבוטח שנכלל יהיה זכאי לצאת מההסכם בתוך 90 יום מהיום שהופעל, ודמי הביטוח יוחזרו לו. אם קבוצה תצטרף למתווה, לא תהיה בידי בעל הפוליסה אפשרות לבטלה  ממועד זה נשללת ממנו זכות ההחלטה על הפוליסה והמבוטחים בה. מבוטח שצורף למתווה לא יהיה זכאי ל"זכות ההמשכיות" עם ביטול הביטוח הקבוצתי הישן.

 

השלמת סכום הביטוח

מאחר ורוב תכניות הביטוח הקבוצתיות מספקות סכומי ביטוח הגבוהים מאלה שבמתווה זה, ניתנת למבוטח אפשרות לרכוש ביטוח פרטי נוסף ללא צורך בהצהרת בריאות. זאת, בתנאי שפוליסת הפרט כוללת ערכי סילוק, וכך הפרמיה בהתאם לגיל הכניסה החדש; תנאי הפוליסה יהיו זהים לאלה שבתכנית המתווה, אך אינה חשופה לשינויים; סכום הביטוח הנוסף יהיה עד להפרש שבין הסכום הניתן בפוליסה הקיימת ובין "סכום משוקלל" בעומד כיום על 3,375 שקלים ל"צעירים" ו- 2,813 שקלים ל"מבוגרים"; רכישת פוליסה פרטית זו מותנית בקיומה  של פוליסת המתווה, ויציאה מפוליסת המתווה משמעה ביטול פוליסה זו, אלא אם פוליסת המתווה בוטלה לגבי כלל המבוטחים; מבוטחים שהצטרפו לאחר שהפוליסה שלהם כבר בוטלה , כדוגמת "מקפת", לא רשאים לרכוש כיסוי נוסף זה.

 

 כל חברת ביטוח תעביר למפקח לאישור את הפרמיה הבסיסית לפי שיקוליה והנחיות המפקח, עבור כל מבוטחיה הנכללים בהסדר המתווה. יצוין כי המפקח קבע טבלת מקדמים שיופעלו על הפרמיה הבסיסית שתאושר, עבור כל גיל, כולל קצב השתנות הפרמיה בכל שנה עם הבדלים מגדריים. כך, למשל, גבר יליד 1952 ישלם בשנה החמישית 26% נוספים, ואילו גבר יליד 1936 ישלם 170% בנוסף לפרמיה הבסיסית.

 

הפרמיה מתקבעת ליתרת החיים, ובלבד שאין שינויים, החל מהשנה השמינית ל"צעירים" והחל מהשנה ה- 5 ל"מבוגרים". מדי שנה לכל היותר תוכל חברת ביטוח, או ביוזמת המפקח, לבקש איזון אקטוארי חדש תוך נקיטת ארבעה שלבים, ולעדכן בהתאם את הפרמיה ואת סכומי הביטוח. זאת, בתנאי שבקרן קיים עודף של למעלה מ-10% או גירעון של למעלה מ- 5% מההתחייבויות.

 

כך, במקרה של עודף יבוטלו תוספות לפרמיה או הפחתת סכומי ביטוח, אם ישנן; תופחת  הפרמיה עד לתקרה שנקבעה במתווה; סכום הביטוח יוגדל עד ל-20%; יבוצעו שינויים במתווה, בכפוף לאישור המפקח.

 

לעומת זאת, במצב של גרעון יבוטלו הקטנות הפרמיה או הגדלת סכומי ביטוח; הפרמיה תעלה ב-15%; סכום הביטוח יופחת עד 20%; ושינוי בתנאי הפוליסה כך שיביא לעודף של 7%, בכפוף לאישור המפקח.

 

אם כן, המתווה החדש, שדרש גמישות ויצירתיות רבה מצד אנשי אגף שוק ההון, מאפשר למובטחים להגיע לסכומי ביטוח זהים לאלו שהיו להם ובמחיר סביר, שהרי חלק מהסכום, ולעתים רובו, נכלל בביטוח הקבוצתי החדש, ואילו את ההפרש הקטן ניתן לרכוש ללא הצהרת בריאות. חברות הביטוח, שיש להניח שלא ששו להמשיך לבטח אוכלוסייה מבוגרת, נטלו על עצמן מחויבות רבה לצד סיכונים לא מעטים.

 

 

   * הכותב הוא מומחה ומרצה להגנה סיעודית.

אבי רייטן clu,

.

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

     ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח  

 

הקמת אתרים - קטיה שורצמן