א ו פ ק   ז ה ב - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

 

טל:  052-6582641      gabi.ofekzahav@gmail.com

פעילויות

מי אנחנו? מאמרים   הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

קופות החולים והביטוח הסיעודי

 

 

  חוק בריאות ממלכתי לא הטיל על קופות החולים את האחריות לטיפול בנושא הסיעודי. אך על מנת לתת מענה כל שהוא, שיווקו קופות החולים ביטוח סיעודי לעמיתיהן במסגרת ביטוחי השב"ן ("שרותי הבריאות הנוספים").  

 

    בשנים האחרונות הופרד הביטוח הסיעודי משרותי השב"ן. וקופות החולים רכשו עבור עמיתיהן ביטוח קבוצתי בחברות ביטוח. אין חובה להצטרף לשב"ן כדי לרכוש את הביטוח הסיעודי. 

 

   החל ב- 1 יולי 2016, עפ"י החלטת אגף שוק ההון והביטוח נקבעו כללים חדשים ואחידים לכל הקופות. במסגרת זו  עמיתי הקופות זכאים לרכוש באמצעות הקופה ביטוח סיעודי במסגרת קבוצתית. (ראה מצגות השוואה באתר זה). 

 

הביטוחים הקבוצתיים של ארבעת הקופות  עומדים בדרישות הפיקוח על הביטוח המתייחסים לכללים של ביטוח קבוצתי . 

 

     התוכנית החדשה משפרת את סכומי הביטוח למצטרפים המבוגרים וכמוכן מאפשרת מעבר בין קופה לקופה מבלי "להפסיד" את הביטוח הקיים (אין צורך בהוכחת בריאות על כל המשתמע מכך). 

 

נקודות להדגשה:

א.   סכומי הביטוח המסופקים במסגרת הביטוח הקבוצתי של הקופות מספק רק סכום חלקי מהצורך האמיתי.

ב.   תקופת תשלום הביטוח בעת הצורך עומדת על 5 שנים בלבד.

 ג.   ההבדל בין הקופות הוא רק במחיר עבור הביטוח פרט לכך יש זהות מוחלטת בכיסוי.

 

תנאי הביטוח של קופות החולים מפורטים באתרים שלהן. מומלץ לעיין ראשית בטבלאות השוואה שבאתר זה.

 

 

  

 

      ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

הקמת אתרים - קטיה שורצמן