א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

 

טל:  052-6582641      gabi.ofekzahav@gmail.com

פעילויות

מי אנחנו? מאמרים   הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

    

 מצב סיעודי - מהו?

 

  חוזר המפקח על הביטוח 2003/9 מסדיר ומגדיר את מדדי הסף לקביעה – מיהו אדם סיעודי. עם זאת המפקח מתיר לגורמים המספקים ביטוח סיעודי לשפר , לטובת הלקוח, את ההגדרות שקבע.

 

 ההגדרות שתמציתן תפורט להלן חלות על כל ביטוח סיעודי שתוקפו החל ב- 1 ספטמבר 2003 ואילך (לחוזר המלא – ראה קישור).

 

 אדם אשר עקב מצב בריאותו לא יוכל לבצע לבדו או שיזדקק לעזרה לצורך תפקוד שגרתי בסיסי, יצטרך להבחן לקביעת המצב הסיעודי בשש פעילויות יום יומיות שגרתיותA.D.L. (Activities of Daily Living)    .  שהן:

                         א. לקום ולשכב.

                         ב. להתלבש ולהתפשט.

                         ג. להתרחץ.

                         ד. לאכול ולשתות.

                         ה. לשלוט על הסוגרים.

                         ו. ניידות.

 

  מי שאינו יכול לבצע בעצמו  לפחות 50% מהפעולה יחשב כמי שאינו יכול לבצע את הפעולה כולה.

 

 מי שיעמוד בתנאי המזערי של אי יכולת תפקוד בשלוש מתוך שש הפעולות יהיה זכאי לקבל 50% מסכום הביטוח הנקוב. מי שיעמוד בתנאי של 4 פעולות יהיה זכאי לקבל את מלוא הסכום שבביטוח.

 

     לחילופין, נקבע שמי שיוגדר כ"תשוש נפש" יהיה זכאי למלוא סכום הביטוח ללא קשר ליכולת התפקוד שלו בפעולות הנ"ל.

 

 חברות הביטוח שיפרו את הגדרות הסף של המפקח בביטוחים הפרטיים שהן משווקות וכן בחלק מהביטוחים הקבוצתיים. כדלקמן:

 

א. בחלק מחברות נקבע ש"אי שליטה על סוגרים" ועוד אי יכולת של תפקוד אחר נוסף מתוך חמשת הנותרים, או אי שליטה על 3 תפקודים שאינם כוללים את השליטה על הסוגרים, יזכו את המבוטח במלוא הזכויות ולא במחציתם.

 

ב. חלק מחברות הביטוח שיפרו את הגדרת ה"ניידות" בכך שקבעו שעצם הריתוק לכסא גלגלים מהווה אי יכולת לניידות גם אם האדם מסוגל להניע בכוחות עצמו את הכסא (ראו הגדרת המפקח בעניין).

 

ג. בכל חברות הביטוח הכיסוי מקיף גם תאונות דרכים ועבודה ובחלקן גם טרור.

 

לפרוט המלא של תוכניות הביטוח הפרטיות ראה טבלאות השוואה שבאתר זה.

 

לחוזר המפקח על הביטוח 2003/9

 

 

 

לפרוט המלא של תוכניות הביטוח הפרטיות ראו טבלאות השוואה שבאתר זה.

 

     ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח

 הקמת אתרים - קטיה שורצמן