א ו פ ק   ז ה ב - מרכז ידע הכשרה וייעוץ להגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן

 

טל:  052-6582641      gabi.ofekzahav@gmail.com

פעילויות

מי אנחנו? מאמרים   הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

    משרד הבריאות והאשפוז הסיעודי ("קוד")

(פרטים שכדאי לדעת)

 

 

 1. האשפוז הסיעודי אינו כלול בסל הבריאות.
   

 2. משפחות המתקשות, כלכלית, להכניס את בן משפחתן למוסד סיעודי, רשאיות לפנות למשרד הבריאות לקבלת סיוע כספי.
   

 3. המנהל הכללי של משרד הבריאות פרסם נוהל עדכני (24/05 ) בו מפורטים התנאים והכללים לקבלת הסיוע מהמדינה ("קוד" גריאטרי) – שעיקריו יפורטו להלן.
   

 4. ככלל, על מנת לקבל אישור השתתפות של המדינה נקבעו תנאים שרק מי שעומד בהם יהיה זכאי לקבל השתתפות בהוצאה – כולה או חלקה.
   

 5. להלן התנאים:

 התנאי : "נתנה הוראת לשכת הבריאות על נחיצות השירות מבחינה רפואית, סיעודית  וסוציאלית". המשמעות המעשית: על המבקש להגיש בקשה מנומקת הכוללת מסמכים וחוות דעת רפואית. ועדה  של משרד הבריאות צריכה לאשר את  הצורך באשפוז כולל בהיבט הסוציו אקונומי של המבקש.

 

 התנאי : "קיים מקום פנוי בהתאם למכסת מקומות האשפוז הסיעודי שנקבעו בתקציב משרד בריאות לאותה שנה ("קוד")" המשמעות המעשית: במהלך השנים האחרונות נע התקציב סביב כ- 1.5 מיליארד ₪ בשנה. תקציב  זה אפשר חלוקת כ-  13,000 קודים בלבד (מצטבר). יצוין שבשנת 2003 נגמר התקציב והופסקה חלוקת קודים ברבעון האחרון כך שתור הממתינים התארך.

 

התנאי : "מולאו התנאים הקבועים בנוהל להקצאת "קוד" לרבות חתימה על התחייבות כספית על ידי המתאשפז/ת וכל בני המשפחה המשתתפים במימון".  המשמעות המעשית :

- המבקש ובן/בת הזוג חייבים להגיש הצהרת הון מפורטת הכוללת את כל

הכנסותיהם, חסכונותיהם  ורכושם.

-  ילדי הנזקק יחויבו אף הם להגיש את פרוט הכנסותיהם.

- מגישי הדוחות (הורים וילדיהם) יחייבו בהשתתפות בהוצאה הכרוכה באשפוז הסיעודי. החיוב יהיה אישי לכל אחד ויקבע בהתאם למדדים המפורטים בהרחבה בחוזר המנכ"ל. יצוין שעלותו  של "קוד" בתקציב נעה בין 9,000 ₪ ל- 10,000 ₪ לחודש.

- משרד הבריאות זכאי לגבות מהמשפחה סכום המתחיל בכ- 700 ₪ בחודש וכלה בעלות המלאה. כאמור, השתתפות משרד הבריאות תלויה בקיומה של יתרה תקציבית לעניין זה בשנת התקציב.

 - משרד הבריאות רשאי לחלט את רכושו של החולה להבטחת התשלום.

 

התנאי: "בהתאם לסדרי עדיפות שהורה המנהל". המשמעות המעשית : בהעדר תקציב שיספק את כל הצורך, תינתן עדיפות לניצול התקציב   בהתייחס  לחומרת המצב ובעיקר למצב הסוציאלי של המבקש ומשפחתו.

 

6. הערות:

א. לעיתים, מחוסר תקציב או מיטה ציבורית פנויה מתהווה תור הנמשך מספר חודשים.

 

ב. ההסדר הכספי הוא בין המבקש ומשפחתו למשרד הבריאות ובין משרד הבריאות ובין המוסד הסיעודי ולא בין המבקש למוסד. התוצאה היא שחלק ממוסדות הסיעוד הפרטיים אינם מקצים מיטות לאשפוז הפונים אליהם עם אישורי "קוד" (או שמקצים מספר זעום של מיטות). מדובר בעיקר על מוסדות ברמה טובה בה עלותה מיטה בחדר זוגי נע בין 14,000 ₪ ל- 17,000 ₪ בחודש.

 

ג. פסיקות של בתי משפט מעניקות יכולת אכיפה מלאה של הכללים הללו על המבקשים סיוע או על אל המסרבים להשתתף בהוצאה הנ"ל.

 

ד. טפסים להגשת בקשה ופרטים מלאים ניתן לקבל באתר משרד הבריאות.

 

לאתר משרד הבריאות (בנושא הסיעוד)

 

 

 ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח