א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ להגנה סיעודית  

   ת.ד. 233, ניר-צבי  טל': 9200238 – 08  פקס: 08-9209864 נייד: 050-7435865 

פעילויות

מי אנחנו? מאמרים   הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

נדרשת שקיפות מלאה בפוליסות סיעוד מסולקות

פורסם ב "עדיף ביטוח" גיליון מספר 664 מיום 29.12.2011  

 

  

 

נדרשת שקיפות מלאה בפוליסות סיעוד מסולקות

לדרישת האוצר להעברת כספי פדיון שנבעו מפוליסות סיעוד מסולקות, דרוש עדכון נוסף.

 

הפוליסה המפרטת את זכויות וחובות המבוטח אינה מאפשרת לו לדעת האם היא תעמוד במדד הנדרש לפדיון ומתי היא עוברת את סף הזכאות לפדיון

 

לאחרונה קנס המפקח על הביטוח חברות אשר לא העבירו ללקוחותיהם כספי פדיון שנבעו מפוליסות סיעוד מסולקות. טוב עשה המפקח שבדק פינה  נשכחת בפוליסות - פינה בה כמעט ולא עוסקים. אני מנצל הזדמנות זו כדי להבהיר כמה נקודות הנוגעות לעניין ולהעלות על פני השטח נקודה נוספת והטעונה תיקון אליה המפקח לא התייחס, למיטב ידיעתי, אותה העליתי בעבר מספר פעמים.

 

בפוליסות הסיעוד המשולמות בפרמיה קבועה התעריף מביא בחשבון צבירה של רזרבה כספית העומדת לרשות המבוטח לפיה לא יצטרך לשלם פרמיה מוגדלת ככל שחולפות השנים ועימן הגידול בסיכון.

 

במצב של הפסקת תשלומי הפרמיה, הרזרבה הזו הופכת לפרמיה חד פעמית המומרת לסכום ביטוח חדש הפטור מהמשך תשלום פרמיה. טבלאות בפוליסה קובעות הן החל ממתי הפוליסה מתחילה לצבור את ערכי הסילוק (ראה להלן טבלא א') והן מהו שיעור ערך הסילוק כפועל יוצא ממשך התשלום עד לסילוק (ראה להלן דוגמאות טבלא ב'). במקביל קבע המפקח  שאם סכום הביטוח החדש לאחר הסילוק יהיה עד 800 ₪ (בשנת 2012 יעמד על כ- 1,000 ₪), חברת הביטוח תהיה חייבת להחזיר למבוטח את הרזרבה שנצברה עבורו והפוליסה תבוטל ולא תשמר כפוליסה מסולקת (אלה הכספים שלא הוחזרו ובגינם המפקח קנס את החברות).

מעיון בטבלאות, עולה שכדי שפוליסה תהיה במצב של פדיון צריך שסכום הביטוח הנרכש יהיה נמוך, גיל המבוטח - צעיר ומועד הסילוק בשנים הראשונות לרכישת הפוליסה שאם לא כן סכום הביטוח המסולק יעבור את הסף אותו קבע המפקח. דוגמא: מבוטח בן 40 שרכש ביטוח במסלול כה"ח ובו סכום ביטוח נמוך של 5,000 ₪ ואשר יסלק אותו כעבור 5 שנים כבר עובר את התקרה בכל חברות הביטוח (בתעריפיהן היום !!) חוץ מ"הראל" ו"מנורה" להן ערכי סילוק נמוכים (הן כבר העלו תעריפים והורידו ערכי סילוק).

 

על אף האמור לעיל, צפוי וידוע שחלק מחברות הביטוח יבצעו שינויים כבר בתחילת 2012 באותה מגמה של החברות שכבר ביצעו זאת, אך אין בכך כדי לשנות באופן מהותי את התמונה הנ"ל.

 

יוצא איפה, שלמרות שהתופעה שולית בהשוואה לכלל תיק הסיעוד, אך אותם מבוטחים העומדים במדד הנדרש זכאים גם לדעת וגם לקבל את כספם. כאן נשאלת השאלה : כיצד מבוטח יוכל לדעת שקיבל את מה שמגיע לו? הפוליסה המפרטת היטב את כל הזכויות והחובות אינה מפרטת כלל את הנוסחה, ולחילופין טבלא או טור המציגים בפניו את צבירת הרזרבה - אותו סכום שיגיע לו אם הפוליסה תעמוד במדד הנדרש לפדיון ומתי אמור להגיע המועד בו הפוליסה עוברת את סף הזכאות לפדיון!! אני יודע שיש נוסחאות, יש החלטות לגבי הריבית וכו' אך אלה אינן נגישות למבוטחים ועליהם לסמוך על כך שיקבלו את המגיע להם מחברת הביטוח. מי מאיתנו יסמוך על כך? הביקורת שערך המפקח וסכומי הקנסות שהטיל רק מחזקים את הצורך בשקיפות גם בנושא זה.

 

טבלא א'

מועד תחילת צבירת ערכי סילוק

 

גיל כניסה

תקופת הפיצוי הנרכשת

3 שנים

5 שנים

מעל 5 שנים

עד 39

X +5

X + 3

X + 2

40 - 59

X + 3

X + 2

X + 1

60 - 64

X + 2

X + 1

X + 1

65 +

X + 1

X + 1

X + 1

X - מועד רכישת הפוליסה

 

 

 

טבלא ב'

סכומי הסילוק באחוזים מסכום הביטוח הנצברים לאחר 5 שנות ביטוח - תעריפי דצמבר 2011

 

גיל כניסה

ח   ב   ר   ה

מגדל

כלל

הראל

פניקס

מנורה

אליהו

איילון

הכשרה

35

16.7

15.4

12.0

18.0

13.0

18.0

18.0

17.7

40

18.0

19.2

13.0

19.0

14.0

19.1

19.0

18.7

45

19.0

20.6

14.0

21.0

15.0

20.6

20.4

20.1

 

 

 

 

  * הכותב הוא מומחה ומרצה להגנה סיעודית.

אבי רייטן clu,

.

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

    

     ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח  

 

   הקמת אתרים - קטיה שורצמן