א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ להגנה סיעודית

   ת.ד. 233, ניר-צבי  טל': 9200238 – 08  פקס: 08-9209864 נייד: 050-7435865 

פעילויות

מי אנחנו? מאמרים   הוסיפו למועדפים

צרו קשר

 לדף הבית

 

 

האשפוז הסיעודי כחלק מחוק בריאות ממלכתי - משמעויות

פורסם ב "עדיף ביטוח" גיליון 613 ביום 23.12.2010  

 

  

האישפוז הסיעודי כחלק מחוק בריאות ממלכתי - משמעויותבימים  אלה הודיע סגן שר הבריאות הרב ליצמן על כוונתו להכליל את האשפוז הסיעודי במסגרת חוק בריאות ממלכתי. כדאי שנדע על מה מדובר.

 

רקע:

כידוע עם חקיקת חוק בריאות ממלכתי לא נכללו בו שלושה נושאים: שיניים, בריאות הנפש וסיעוד, דהיינו שלושת הנושאים הללו לא הוטלו על קופות החולים.

 

בשנת 2007 הוחלט להעביר את נושא בריאות הנפש לטיפול קופות החולים. הנושא טרם מוצה לחלוטין ועדיין יש בעיות של קליטת הנושא אצל קופות החולים (כמובן בעיות תקציב והפעלה).

 

הטיפול הסיעודי הביתי נותר בידי הביטוח הלאומי (פרק י' בחוק הביטוח הלאומי המספק בן 5 שעות שבועיות של מטפל ועד 22 שעות לכל היותר לפי המצב הסיעודי של הנזקק).

 

האשפוז הסיעודי נותר בידי משרד הבריאות במסגרת התוספת  הרביעית לחוק. משרד הבריאות מקבל תקציב העומד על כ-1.5 מיליארד ₪  לשנה שנועד לחלוקה בין הנזקקים לאשפוז סיעודי . נוהל שפורסם על ידי מנכ"ל משרד הבריאות קובע את דרכי חלוקת הכספים שעיקרם עמידה בתנאים הבאים:

 

א. שיש הכרח אשפוזי מבחינה רפואית, סיעודית  ו/או סוציאלית.

 

ב. שיש תקציב פנוי. כל אישור ("קוד") שוויו כ- 9,500 ₪ ומשולם ישירות למוסד הסיעודי.

 

ג. שהמבקש וילדיו ישתתפו בהוצאה (עד כדי 100% אם אפשר).

 

ד. לפי סדרי עדיפויות שיקבע המשרד.

 

בפועל יש בידי משרד הבריאות יכולת לאייש בכל רגע נתון כ- 13,300 מיטות סיעודיות מתוך מספר כפול של מיטות במדינה. על המבקש ובן/בת הזוג להמציא הצהרת הון מפורטת (הכנסות, רכוש, חסכונות וכו') ועל הילדים הבגירים להגיש הצהרת בדבר הכנסותיהם. משרד הבריאות לפי מפתחות ונוסחאות קובע את חלקו של כל אחד בהשתתפות. היה והמשפחה לא מכסה את כל העלות - משרד הבריאות משלים את ההפרש.

מטבע הדברים שהאוכלוסיות החלשות לא נפגעות משיטה זו כיון שלא ניתן לגבות מהן מאומה. השכבות החזקות אינן זקוקות לחסדי המדינה כך שעיקר הנטל נופל על שכבות הביניים אלא שעמלים קשה כדי לאפשר לעצמם ולמשפחתם רמת חיים סבירה - אלה הנפגעים העיקריים.

 

ניסיונות לטיפול בבעיה:

 

בשנים האחרונות הוגשו לכנסת מספר הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת שתכליתן להעביר את נושא האשפוז הסיעודי מהתוספת הרביעית בחוק לתוספת השלישית שמשמעה החלת הנושא לאחריות קופות החולים (דרך אגב כבר במקור זו היתה הכוונה אך לא הוצאה לפועל  עקב  תקציב !).

הצעות חוק אלה נקברו בוועדות הכנסת כיון שלא היתה להן תמיכה של משרד האוצר (כמובן) וגם של משרד הבריאות.

 

בשנה האחרונה התקיימו מספר דיונים אצל סגן השר ואצל עוזריו הבכירים (השתתפתי בדיונים אלה). היוזמה לדחיפת הנושא היתה מקרב ארגונים חברתיים ובראשם עמותת "כן לזקן" בראשות מר נתן לבון. כוונת היוזמים היתה לעשות צעד משמעותי ראשון לקראת פתרון מקיף של בעיית הסיעוד בישראל.

 

אכן בימים אלה בישר סגן השר שבכוונתו לקדם את היוזמה ועל כך יבורך. את הבעיה התקציבית הוא מבקש להסדיר בתוספת של בערך 0.3% - 0.5% במס הבריאות. תוספת זו יש בה כדי לענות על הסדר בסיסי של הנושא אם כי לא מקיף. כמובן שהגדלת מיסים זו בעיה פוליטית החורגת מטיפול סוציאלי רגיל.

משמעויות:

 

אין ספק שחוק זה לא ישנה כמעט במאומה את בעיית הנטל הכספי האישי. למעשה הכוונה להעביר את הטיפול מגורם ממשלתי מבקר לגורם פרטי מפעיל. טרם נפתרה הבעיה כיצד תוחל על הציבור ההשתתפות האישית שכן קופת החולים אינה רשאית לבקש הצהרת הון או כל מידע כספי אחר מהציבור.

 

לכן ייעשה ניסיון לקבוע אמת מידה אחידה של השתתפות עצמית למעט אותו פלח באוכלוסיה המוגדר כנזקק (למשל מקבלי אבטחת הכנסה).

החוק  יחול על כלל האוכלוסיה דהיינו גם השכבות העשירות שאינן יכולות ליהנות מהמצב הנוכחי ייהנו ממנו.

היתרון הגדול הוא בעצם הכרת המדינה שצריך להסדיר את הנושא באופן דחוף לפני שהמערכת תקרוס, גם אם זהו פתרון ראשוני ודחוק מן הדין שייעשה.

בשולי הדברים אציין שעמדתי האישית לא התקבלה על ידי המשתתפים בדיונים. טענתי שצריך רשות ממלכתית אחת שתרכז את כל הטיפול בסיעוד גם בבית וגם במוסד, כך יהיה חסכון תפעולי וכו'. כמו כן הצעתי שהשיטה תהיה כמו שפועלת במערכת הביטוח הלאומי שקובעת תקציב לכל אירוע והמשפחה משלימה את הנדרש לפי רמת השרות אותו היא רוצה לקבל (פערי האשפוז הסיעודי נעים בין 7,000 ₪ לחודש ועד כדי 20,000 ₪ לחודש בחדר זוגי). בשיטה הנוכחית, שלא תשתנה, המשפחה אינה רשאית להוסיף כסף מעל לערכו של ה"קוד" ולכן כל מי שרוצה להסתייע במדינה יקלע בהכרח למוסד שעלותו בינונית על כל המשתמע מכך.

 

ולסיום: אני מעריך את הצהרתו של סגן השר אך מהצהרה ועד מימוש - הדרך ארוכה ואולי גם בלתי אפשרית במסגרת הפוליטית בישראל - אני מקווה שאתבדה.

 

  * הכותב הוא מומחה ומרצה להגנה סיעודית.

אבי רייטן clu,

.

 

  חזרה לראש העמוד

          

 

 

    

     ביטוח - מדריך הביטוח      מילון מונחי ביטוח  

   

   הקמת אתרים - קטיה שורצמן