א ו פ ק   ז ה ב  - מרכז ידע הכשרה וייעוץ לבריאות והגנה סיעודית

מיסודו של אבי רייטן
 

 רח' גרניט 11 פתח תקווה טל:   073-2451029  info@offec.co.il